University of Economics – Varna

Prof. Veselina Dimitrova PhD

Prof. Veselina Dimitrova PhD

Prof. Veselina Dimitrova PhD

Н-108

vesselina.dimitrova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office онлайн: https://meet.google.com/rnb-ouvh-mdk: 16:00-18:00

Pending exam dates

29 Mar 2022, Office онлайн_Тестови център: 16:30-17:30

01 Apr 2022, Office 1-56 Тестови център: 14:00-15:00

Type Year Publication
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2022, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House , 2022, 476-482.
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590.
Доклад 2021
Промените в глобалния свят и новите решения : Сборник с доклади от [VІІІ] Международна научна конференция, 30 септ. - 1 окт. 2021 г. : Т. 2 = Changes in the Global World and the New Solutions : Proceedings of the International Scientific Conference, 30 Se, Ruse : Lyuben Karavelov Regional Library - Ruse, 2, 2021, 9-16., ISBN(печатно) 9786197404296
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House DOI: 10.24818/BASIQ/2021/07/066, 2021, 519-527.
Доклад 2021
Външна търговия и пандемия : Сборник с доклади : Кръгла маса, 2 декември 2020, София : ВУЗФ, 2021, 18-28.
Статия 2021
Yearbook of UNWE, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 61, 2021, 2, 75-89.
Доклад 2020
Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи, София: ВУЗФ, 2020, 22 - 31.
Статия 2020
International Journal of Sustainable Economy, Geneva : Inderscience Publ. , 12, 2020, 1, 61 - 80.
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11.
Статия 2020
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за риска, контрола и управлението, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 2, 32 - 39.
Overview of all publications