University of Economics – Varna

Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova PhD

Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova PhD

Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova PhD

402, https://meet.google.com/run-vbab-yfs

0882164574

alexandrova.n@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 402; https://meet.google.com/run-vbab-yfs: 10:00-12:00

Thursday, Office 402; https://meet.google.com/run-vbab-yfs: 10:15-12:30

Pending exam dates

24 Mar 2022, Office Платформа eLearn: 11:00-13:00

18 Apr 2022, Office 402 или Платформа eLearn: 11:00-13:00

Type Year Publication
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 196-206.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155.
Статия 2020
Вътрешен одитор, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 1, 21 - 26.
Статия 2020
Yearbook of UNWE, София Sofia : Publ. Complex - UNWE , 60, 2020, 1, 9 - 19.
Статия 2020
Пари и култура = Money & Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 25, 2019, 4, 74-85., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / Линк
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящият се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, организирана по повод 95 г. от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 495 - 508.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 175 - 184.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 2, 91 - 104.
Доклад 2019
Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 185 - 191.
Overview of all publications