University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Valentina Makni, PhD

Assoc. Prof. Valentina Makni, PhD

Assoc. Prof. Valentina Makni, PhD

1-211

valentina.makni@ue-varna.bg

Международен маркетинг, Основи на трейдинга, Бизнес практики и предприемачество

Office hours

Wednesday, Office 1-211: 11:00-13:00

Office hours for students

Tuesday, Office 1-211: 11:00-12:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/uwx-cscb-hki, 11:00-12:00

Pending exam dates

17 Oct 2023, Office 1-211: 12:00-13:00

21 Nov 2023, Office 1-211: 12:00-13:00

Subject Year and Programme
Principles of Trading Year 3, МИО (Full-time)
International Marketing Year 4, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 2-312 Lecture International Marketing 29, 30
Tuesday
08:15 10:00 2-317 Seminar International Marketing 30
13:30 15:00 438 Seminar Principles of Trading 28
Wednesday
09:15 11:00 306 Seminar International Marketing 29
13:30 16:00 2-220 Lecture Principles of Trading 28, 29
Thursday
09:15 11:00 53 Seminar Principles of Trading 29
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Economic Relations International Marketing 4 29 1-56 19.01.2024 13:00 - 14:00
International Economic Relations International Marketing 4 30 1-56 19.01.2024 14:00 - 15:00
International Economic Relations Principles of Trading 3 28 1-56 22.01.2024 13:00 - 14:00
International Economic Relations Principles of Trading 3 29 1-56 22.01.2024 14:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2021
Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС : Т. 1. Доклади на български език, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2021, 43-55.
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11., ISBN(печатно) 978-954-21-1036-1 / Линк
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Монография 2014
- Варна : Онгъл, 2014. - 496 с.
Статия 2014
Regional Science Inquiry. The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists , VI, 2014, № 2, с. 23 - 31.
Overview of all publications