University of Economics – Varna

Borislava Petrova, senior lecturer

 Borislava Petrova, senior lecturer

Borislava Petrova, senior lecturer

С-16, Спортен к-с

s.u.n.r.i.s.e@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office https://meet.google.com/nwq-djut-auu: 10:00-11:00

Wednesday, Office С-16, Спортен к-с: 10:00-11:00

Pending exam dates

25 Oct 2023, Office С-16, Спортен к-с: 09:00-11:00

22 Nov 2023, Office С-16, Спортен к-с: 09:00-11:00

Subject Year and Programme
Physical Education Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Physical Education Year 1, ДМПР (Full-time)
Physical Education Year 1, ИБП (Full-time)
Physical Education Year 1, СО (Full-time)
Physical Education Year 1, СФ (Full-time)
Physical Education Year 2, АБ (Full-time)
Physical Education Year 2, ДМПР (Full-time)
Physical Education Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Physical Education Year 2, ИБП (Full-time)
Physical Education Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Physical Education Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 2, ИКН (Full-time)
Physical Education Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Physical Education Year 3, АБ (Full-time)
Physical Education Year 3, ДТБ (Full-time)
Physical Education Year 3, ДМПР (Full-time)
Physical Education Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Physical Education Year 3, СМД (Full-time)
Physical Education Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Physical Education Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Physical Education Year 3, МИО (Full-time)
Physical Education Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 3, ИКН (Full-time)
Physical Education Year 3, МУТ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 СК-1 Seminar Physical Education 21
13:30 15:00 СК-1 Seminar Physical Education 10
Tuesday
11:15 13:00 СК-1 Seminar Physical Education 1, 2, 4, 8, 9, 12, 17, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 37
13:30 15:00 СК-2 Seminar Physical Education 4, 12
Wednesday
11:15 13:00 СК-3 Seminar Physical Education 14
13:30 15:00 СК-5 Seminar Physical Education 18
15:15 17:00 СК-2 Seminar Physical Education 34
Thursday
13:30 15:00 СК-2 Seminar Physical Education 14
15:15 17:00 СК-2 Seminar Physical Education 32
Friday
11:15 13:00 СК-5 Seminar Physical Education 2
13:30 15:00 СК-3 Seminar Physical Education 10
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 15
Type Year Publication
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 368 - 375.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Стено, 2013, 371-374.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Наука и икономика, 2013, 390-393.
Доклад 2011
// Год. на Техническия университет във Варна [Черноморски научен форум по проблемите на физическото възпитание и спорта : Международ. науч. конф., 2011], 1, 2011, с. 34 - 38.
Доклад 2011
// Год. на Техническия университет във Варна [Черноморски научен форум по проблемите на физическото възпитание и спорта : Международ. науч. конф., 2011], 1, 2011, с. 39 - 44.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 162 - 166.
Доклад 2011
// Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища : Междунар. науч. конф., 19 ноем. 2010 г. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2011 с. 57 - 72.
Доклад 2011
// Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища : Междунар. науч. конф., 19 ноем. 2010 г. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2011 с. 184 - 191.
Overview of all publications