University of Economics – Varna

Ivo Lalev senior lecturer

 Ivo Lalev senior lecturer

Ivo Lalev senior lecturer

С-16, Спортен к-с

lalev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office С-16, Спортен к-с: 15:00-17:00

Thursday, Office С-16, Спортен к-с: 13:00-15:00

Pending exam dates

27 Oct 2022, Office С-16, Спортен к-с: 13:00-15:00

16 Nov 2022, Office С-16, Спортен к-с: 15:00-17:00

Subject Year and Programme
Physical Education Year 1, СА (Full-time)
Physical Education Year 1, ПИМ (Full-time)
Physical Education Year 1, ДМПР (Full-time)
Physical Education Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Physical Education Year 1, ССиЗ (Full-time)
Physical Education Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 1, ИКН (Full-time)
Physical Education Year 2, СА (Full-time)
Physical Education Year 2, ПИМ (Full-time)
Physical Education Year 2, ДМПР (Full-time)
Physical Education Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Physical Education Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Physical Education Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Physical Education Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 2, ИКН (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 СК-1 Seminar Physical Education 3
11:15 13:00 СК-4 Seminar Physical Education 36
13:30 15:00 СК-2 Seminar Physical Education 9
Tuesday
11:15 13:00 СК-1 Seminar Physical Education 15
13:30 15:00 СК-5 Seminar Physical Education 23
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 36
Wednesday
09:15 11:00 СК-3 Seminar Physical Education 32
11:15 13:00 СК-3 Seminar Physical Education 7
13:30 15:00 СК-3 Seminar Physical Education 24
Thursday
09:15 11:00 СК-5 Seminar Physical Education 33
11:15 13:00 СК-5 Seminar Physical Education 3
15:15 17:00 СК-2 Seminar Physical Education 7
Friday
09:15 11:00 СК-2 Seminar Physical Education 9
11:15 13:00 СК-5 Seminar Physical Education 12
13:30 15:00 СК-4 Seminar Physical Education 13
Type Year Publication
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2017, 317-324.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 368 - 375.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Стено, 2013, 371-374.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 358 - 367.
Overview of all publications