University of Economics – Varna

Ivo Lalev, part-time senior lecturer

 Ivo Lalev, part-time senior lecturer

Ivo Lalev, part-time senior lecturer

С-16, Спортен к-с

lalev@ue-varna.bg

CV

Pending exam dates

19 Oct 2023, Office С-16, Спортен к-с: 13:30-15:30

29 Nov 2023, Office С-16, Спортен к-с: 13:30-15:30

Subject Year and Programme
Physical Education Year 2, ПИМ (Full-time)
Physical Education Year 2, ДМПР (Full-time)
Physical Education Year 2, СО (Full-time)
Physical Education Year 2, СФ (Full-time)
Physical Education Year 4, СО (Full-time)
Physical Education Year 4, СФ (Full-time)
Physical Education Year 4, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Physical Education Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 4, ИКН (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 СК-1 Seminar Physical Education 20, 21, 27, 31, 36
13:30 15:00 СК-5 Seminar Physical Education 7
Wednesday
16:15 18:00 СК-3 Seminar Physical Education 19
Thursday
13:30 15:00 СК-1 Seminar Physical Education 20, 21, 27, 31, 36
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 21
Friday
11:15 13:00 СК-2 Seminar Physical Education 9
Type Year Publication
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2017, 317-324.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Стено, 2013, 371-374.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 358 - 367.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Наука и икономика, 2013, 390-393.
Overview of all publications