University of Economics – Varna

Dimitar Dimitrov PhD

 Dimitar Dimitrov PhD

Dimitar Dimitrov PhD

С-16, Спортен к-с

+359882164731

dd_xero@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office С-16 - Спортен комплекс: 09:00-11:00

Thursday, Office С-16 - Спортен комплекс: 09:00-11:00

Pending exam dates

27 Oct 2022, Office Спортен комплекс: 09:00-11:00

16 Nov 2022, Office Спортен комплекс: 15:00-17:00

Subject Year and Programme
Tourist Resources Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Physical Education Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Physical Education Year 1, СО (Full-time)
Physical Education Year 1, СФ (Full-time)
Physical Education Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Physical Education Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 2, СО (Full-time)
Physical Education Year 2, СФ (Full-time)
Physical Education Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 2, ИКН (Full-time)
Physical Education Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Physical Education Year 3, ПА (Full-time)
Physical Education Year 3, СА (Full-time)
Physical Education Year 3, БИС (Full-time)
Physical Education Year 3, СО (Full-time)
Physical Education Year 3, СФ (Full-time)
Physical Education Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 3, ИКН (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 СК-2 Seminar Physical Education 1
13:30 15:00 СК-1 Seminar Physical Education 21, 22
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 1, 3, 4, 9, 20, 31, 33, 37, 38
Tuesday
09:15 11:00 СК-1 Seminar Physical Education 19
11:15 13:00 312 Seminar Tourist Resources 33
13:30 15:00 448 Seminar Tourist Resources 34
Wednesday
09:15 11:00 СК-1 Seminar Physical Education 11
11:15 13:00 СК-1 Seminar Physical Education 22
13:30 15:00 СК-1 Seminar Physical Education 20
Thursday
11:15 13:00 СК-1 Seminar Physical Education 20
13:30 15:00 СК-2 Seminar Physical Education 35
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 30
Friday
11:15 13:00 СК-1 Seminar Physical Education 18
13:30 15:00 СК-5 Seminar Physical Education 30
Type Year Publication
Доклад 2021
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30-31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2021, 83-89.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Други 2019
International Book Market Service Ltd., Member of OmniScriptum Publishing Group, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, 1 - 81.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 91 - 98.
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 467-471.
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии: Юбил. сборник, Бургас: ФЛАТ, 2017, 353 - 360.
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 462-466.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 12 - 13 окт. 2017, Варна: Наука и икономика , 2017, 190 - 200.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Overview of all publications