University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ilko Iliev, PhD

Assoc. Prof. Ilko Iliev, PhD

Assoc. Prof. Ilko Iliev, PhD

С-9, Спортен к-с

+359882164715

ilkoiliev@ue-varna.bg

Теоретико-методически знания в областта на двигателната активност и спорта

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Monday, Office С 9: 11:00-12:00

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/zht-ycfi-pgy , 10:00-11:00

Pending exam dates

19 Mar 2024, Office ск 5: 11:00-13:00

16 Apr 2024, Office ск 5: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Physical Education Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Physical Education Year 1, ДТБ (Full-time)
Physical Education Year 1, СО (Full-time)
Physical Education Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Physical Education Year 1, ИКН (Full-time)
Physical Education Year 1, DS (Full-time)
Physical Education * Year 1, СО (Distance learning)
Physical Education * Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Physical Education * Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Physical Education Year 2, ПИМ (Full-time)
Physical Education Year 2, ДТБ (Full-time)
Physical Education Year 2, ДМПР (Full-time)
Physical Education Year 2, СМД (Full-time)
Physical Education Year 2, СО (Full-time)
Physical Education Year 2, СФ (Full-time)
Physical Education Year 2, БМ-АЕ (Full-time)
Physical Education Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Physical Education Year 2, МИО (Full-time)
Physical Education Year 2, ИКН (Full-time)
Physical Education * Year 2, СО (Distance learning)
Physical Education * Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Physical Education * Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Physical Education * Year 2, НИИ (Distance learning)
Physical Education * Year 2, ИБП (Distance learning)
Physical Education Year 2, DS (Full-time)
Physical Education Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Physical Education Year 3, АБ (Full-time)
Physical Education Year 3, ДТБ (Full-time)
Physical Education Year 3, ДМПР (Full-time)
Physical Education Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Physical Education Year 3, СМД (Full-time)
Physical Education Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Physical Education Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Physical Education Year 3, МИО (Full-time)
Physical Education Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education Year 3, ИКН (Full-time)
Physical Education Year 3, МУТ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 СК-1 Seminar Physical Education 8
13:30 15:00 СК-5 Seminar Physical Education 21
15:15 17:00 СК-2 Seminar Physical Education 35
Tuesday
09:15 11:00 СК-3 Seminar Physical Education 38
13:30 15:00 СК-4 Seminar Physical Education 28, 29
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 25, 26
Wednesday
09:15 11:00 СК-3 Seminar Physical Education 44
11:15 13:00 СК-4 Seminar Physical Education 16, 17
13:30 15:00 СК-3 Seminar Physical Education 7
15:15 17:00 СК-5 Seminar Physical Education 9
Thursday
09:15 11:00 СК-1 Seminar Physical Education 18
11:15 13:00 СК-3 Seminar Physical Education 1
13:30 15:00 СК-4 Seminar Physical Education 36
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 1, 2, 4, 8, 9, 12, 17, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 37
Friday
11:15 13:00 СК-4 Seminar Physical Education 23
13:30 15:00 СК-2 Seminar Physical Education 8, 20
Type Year Publication
Статия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 12, 2023, 1, 445-451., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM121-54 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2023
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : V научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров - 25 ноември, 2022 г., 45 години спортен комплекс „Бонсист“, София : Изд. комплекс УНСС, 2023, 111-120., ISBN(печатно) 978-619-232-705-7
Статия 2022
Личност. Мотивация. Спорт, София : НСА ПРЕС, 25, 2022, 144-150. ., ISSN(печатно) 2682-9495
Статия 2022
Личност. Мотивация. Спорт, София : НСА ПРЕС, 25, 2022, 136-143. ., ISSN(печатно) 2682-9495
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 203 - 209.
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 210 - 216. ., ISBN(печатно) 978-619-232-280-9
Доклад 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища : ІІІ научна конференция с международно участие ..., 25 ноември 2016 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2017, 118-123.
Доклад 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища : ІІІ научна конференция с международно участие, 25 ноември 2016 г., София : Унив. изд. УНСС, 2017, 41-48.
Статия 2017
Спорт и наука , София: БПС ООД, 2017, 2, 64 - 69.
Статия 2017
Activities in Phisical Education and Sport, Skopie: UDC 796 , 7, 2017, 1, 30-31.
Overview of all publications