University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ilko Iliev PhD

Assoc. Prof. Ilko Iliev PhD

Assoc. Prof. Ilko Iliev PhD

С-9, Спортен к-с

+359882164715

ilkoiliev@ue-varna.bg

Теоретико-методически знания в областта на двигателната активност и спорта

Office hours

Tuesday, Office С 9: 09:00-11:00

Office hours for students

Thursday, Office С 9: 09:00-11:00

Pending exam dates

15 Mar 2022, Office онлайн тест: 17:00-19:00

12 Apr 2022, Office онлайн тест: 17:00-19:00

Subject Year and Programme
Physical Education Year 1, ДТБ (Full-time)
Physical Education Year 1, СМД (Full-time)
Physical Education Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Physical Education Year 1, МИО (Full-time)
Physical Education Year 1, СО (Distance learning)
Physical Education Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Physical Education Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Physical Education Year 1, НИИ (Distance learning)
Physical Education Year 1, ИБП (Distance learning)
Physical Education Year 1, DS (Full-time)
Physical Education Year 2, ДТБ (Full-time)
Physical Education Year 2, МУТ (Full-time)
Physical Education Year 2, СО (Distance learning)
Physical Education Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Physical Education Year 2, ИБП (Distance learning)
Physical Education Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 СК-3 Seminar Physical Education 17
Tuesday
13:30 15:00 СК-1 Seminar Physical Education 37
Wednesday
09:15 11:00 СК-2 Seminar Physical Education 28
15:15 17:00 СК-5 Seminar Physical Education 44
Thursday
11:15 13:00 СК-3 Seminar Physical Education 8
13:30 15:00 СК-5 Seminar Physical Education 26
Friday
11:15 13:00 СК-4 Seminar Physical Education 44
15:15 17:00 СК-5 Seminar Physical Education 8
2022-09-24 (Saturday)
09:15 11:00 Е-3 Seminar Physical Education 40
11:15 13:00 Е-1 Seminar Physical Education 38
13:30 15:00 Е-2 Seminar Physical Education 42
15:15 17:00 Е-2 Seminar Physical Education 39
2022-09-25 (Sunday)
09:15 11:00 Е-2 Seminar Physical Education 41
11:15 13:00 Е-2 Seminar Physical Education 40
13:30 15:00 Е-1 Seminar Physical Education 39
15:15 17:00 Е-1 Seminar Physical Education 42
17:15 19:00 Е-1 Seminar Physical Education 38
2022-09-27 (Tuesday)
09:15 11:00 Е-6 Seminar Physical Education 38
11:15 13:00 Е-1 Seminar Physical Education 38
15:15 17:00 Е-1 Seminar Physical Education 40
2022-09-28 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-5 Seminar Physical Education 41
13:30 15:00 Е-5 Seminar Physical Education 42
17:15 19:00 Е-3 Seminar Physical Education 39
2022-09-29 (Thursday)
09:15 11:00 Е-2 Seminar Physical Education 40
15:15 17:00 Е-1 Seminar Physical Education 42
2022-09-30 (Friday)
09:15 11:00 Е-5 Seminar Physical Education 38
13:30 15:00 Е-4 Seminar Physical Education 40
17:15 19:00 Е-2 Seminar Physical Education 42
2022-10-01 (Saturday)
09:15 11:00 Е-5 Seminar Physical Education 40
11:15 13:00 Е-2 Seminar Physical Education 41
13:30 15:00 Е-5 Seminar Physical Education 38
15:15 17:00 Е-5 Seminar Physical Education 42
Type Year Publication
Статия 2022
Личност. Мотивация. Спорт, София : НСА ПРЕС, 25, 2022, 144-150. ., ISSN(печатно) 2682-9495
Статия 2022
Личност. Мотивация. Спорт, София : НСА ПРЕС, 25, 2022, 136-143. ., ISSN(печатно) 2682-9495
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 210 - 216. ., ISBN(печатно) 978-619-232-280-9
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 203 - 209.
Статия 2017
Спорт и наука , София: БПС ООД, 2017, 2, 64 - 69.
Статия 2017
Activities in Phisical Education and Sport, Skopie: UDC 796 , 7, 2017, 1, 30-31.
Статия 2017
Спорт и наука: Научно-методично списание, София: БПС ООД, 2017, 2.
Доклад 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища : ІІІ научна конференция с международно участие ..., 25 ноември 2016 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2017, 118-123.
Доклад 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища : ІІІ научна конференция с международно участие, 25 ноември 2016 г., София : Унив. изд. УНСС, 2017, 41-48.
Доклад 2016
Годишник на ШУ Еп. К. Преславски, Шумен: ШУ Еп. К. Преславски, XX D, 2016, 413-417.
Overview of all publications