University of Economics – Varna

Velislav Tsekov senior lecturer

 Velislav Tsekov senior lecturer

Velislav Tsekov senior lecturer

С-16, Спортен к-с

+359882164844

v_tsekov@ue-varna.bg

CV

Учебни часове по програма с учебни групи по дисциплината "Физическо възпитание" и подготовка на представителните отбори по плуване, шахмат и тенис на корт.

Office hours for students

Tuesday, Office С-16: 17:00-19:00

Wednesday, Office С-16: 17:00-19:00

Pending exam dates

27 Oct 2022, Office С-16: 11:30-13:30

16 Nov 2022, Office С-16: 11:30-13:30

Subject Year and Programme
Physical Education Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Physical Education Year 1, СО (Full-time)
Physical Education Year 1, СФ (Full-time)
Physical Education Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Physical Education Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Physical Education Year 2, СО (Full-time)
Physical Education Year 2, СФ (Full-time)
Physical Education Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Physical Education Year 2, БМ-АЕ (Full-time)
Physical Education Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Physical Education Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:15 10:00 СК-3 Seminar Physical Education 25
11:15 13:00 СК-1 Seminar Physical Education 25
13:30 15:00 СК-4 Seminar Physical Education 26
Tuesday
09:15 11:00 СК-2 Seminar Physical Education 5
11:15 13:00 СК-3 Seminar Physical Education 13
Wednesday
11:15 13:00 СК-2 Seminar Physical Education 19
13:30 15:00 СК-4 Seminar Physical Education 31
Thursday
11:15 13:00 СК-4 Seminar Physical Education 18
13:30 15:00 СК-4 Seminar Physical Education 21
Friday
13:30 15:00 СК-2 Seminar Physical Education 21
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 22
Type Year Publication
Доклад 2015
// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015 - 2016, № 2 - 1, с. 14 - 18.
Учебник 2015
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 308 с.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 54 - 56.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 237 - 240.
Доклад 2011
// Кинезология 2011 : Сб. трудове от III Междунар. науч. конф., 28 и 28 окт. 2011. - В. Търново : Ай анд Би, 2011, с. 244 - 245.
Статия 2011
Авиационна, морска и космическа медицина . - Варна, 2011, № 6, с. 12 - 15.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл.от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 241 - 249.
Доклад 2008
Морски научен форум: Научно-тематично издание, Варна: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 4, 2008, 188 - 193.
Overview of all publications