University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov PhD

411Б

atodorov@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar-Todorov

CV

Office hours for students

Wednesday, Office H-210 // https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 15:00-17:00

Thursday, Office 411Б // https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 14:00-16:00

Pending exam dates

22 Mar 2022, Office https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 15:15-17:00

24 Mar 2022, Office https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 09:15-11:00

Type Year Publication
Студия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН , 67, 2022, 1, 90-107.
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Димитър А. Ценов" : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 258-267.
Монография 2021
Варна : Стено, 2021, 159.
Доклад 2021
Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики : Шеста научна конференция, 19 ноември 2020 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 64 - 71.
Статия 2021
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : БАН. Инст. за икон. изследвания, 66, 2021, 5, 107-124.
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София: Издателски комплекс - УНСС, 27, 2021, 3, 143-152.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 123-137.
Статия 2021
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 66, 2021, 6, 74-90.
Overview of all publications