University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov PhD

506

atodorov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 506: 10:00-12:00

Tuesday, Office 506: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, ДМПР (Full-time)
Microeconomics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИБП (Full-time)
Microeconomics Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Microeconomics Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Microeconomics Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:15 10:00 310 Seminar Microeconomics 11
13:30 15:00 447 Seminar Microeconomics 26
15:15 17:00 447 Seminar Microeconomics 27
Tuesday
15:15 17:00 303 Seminar Microeconomics 12
Thursday
10:15 13:00 223 Lecture Microeconomics 26, 27
13:30 15:00 312 Seminar Microeconomics 9
15:15 17:00 223 Seminar Microeconomics 10
Friday
10:15 13:00 128 Lecture Microeconomics 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Business and Management - in English International Human Resource Management 6 41 Н-207 11.05.2023 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Статия 2022
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, 67, 2022, 4, 452-472., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267403
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Известия : Списание по икономика, управление и информатика, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 285-299., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Студия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН , 67, 2022, 1, 90-107., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-31891 / DOI https://doi.org/10.56497/etj2267106 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София: Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 671-691., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2367603
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 3, 120-130., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI /10.37075/ISA.2022.3.09
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Димитър А. Ценов" : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 258-267.
Доклад 2021
Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики : Шеста научна конференция, 19 ноември 2020 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 64 - 71.
Overview of all publications