University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Svilena Mihaylova, PhD

Chief Assist. Prof. Svilena Mihaylova, PhD

Chief Assist. Prof. Svilena Mihaylova, PhD

405

s.mihaylova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 405: 10:00-11:00

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/yqy-ghsb-ymq, 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИБП (Full-time)
Microeconomics Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ССиЗ (Full-time)
Microeconomics Year 1, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 523 Seminar Microeconomics 25
Tuesday
11:15 13:00 221 Seminar Microeconomics 14
Wednesday
09:15 11:00 310 Seminar Microeconomics 29
11:15 13:00 122 Seminar Microeconomics 16
13:30 15:00 127В Seminar Microeconomics 28
Thursday
11:15 13:00 127Г Seminar Microeconomics 17
13:30 15:00 223 Seminar Microeconomics 15
15:15 17:00 434 Seminar Microeconomics 2
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Статия 2023
BEP: Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2023, 04, March, 1-21., ISSN(онлайн) 2367-7082 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 години катедра „Обща икономическа теория“, Варна : Наука и икономика, 2022, 228-236., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 233-247.
Статия 2020
Croatian Economic Survey, Zagreb : The Institute of Economics, 22, 2020, 1, 65 - 101.
Статия 2019
BEP : Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2019, 07-2019, 1 - 26.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 1, 71 - 84.
Overview of all publications