University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Veniamin Todorov PhD

Chief Assist. Prof. Veniamin Todorov PhD

Chief Assist. Prof. Veniamin Todorov PhD

413

vntodorov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 413 (meet.google.com/gpx-ppoa-zzv): 17:00-19:00

Wednesday, Office 413 (meet.google.com/gpx-ppoa-zzv): 15:00-17:00

Pending exam dates

09 Mar 2022, Office https://meet.google.com/gpx-ppoa-zzv: 15:00-

05 Apr 2022, Office 413: 17:00-

Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 470. ., ISBN(печатно) 978-619-232-591-6
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 179 - 188.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 - год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 707 - 715.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 372-390.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 182 - 191.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, с. 198 - 252.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195., ISBN(печатно) 978-619-192-232-1, ISBN(онлайн) 978-619-192-233-8
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Overview of all publications