University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Veniamin Todorov PhD

Chief Assist. Prof. Veniamin Todorov PhD

Chief Assist. Prof. Veniamin Todorov PhD

413

vntodorov@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 413: 17:00-19:00

Thursday, Office 413: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Comparative Economic Systems Year 3, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 2-318 Seminar Comparative Economic Systems 26
Wednesday
13:30 15:00 2-127 Seminar Comparative Economic Systems 44
Thursday
11:15 13:00 304 Lecture Comparative Economic Systems 26, 44
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Статия 2022
Социално-икономически анализи = Socio-Economic Analyses, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 14, 2022, 2(22), 188-198., ISSN(печатно) 1313-6909, ISSN(онлайн) 2367-9379 / DOI 10.54664/GFRB9230 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 360-367., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 75, 2022, 3, 3-18 ; 3-17., ISSN(печатно) 0323-9004, ISSN(онлайн) 2367-9301 / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 470. ., ISBN(печатно) 978-619-232-591-6
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 179 - 188.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 - год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 707 - 715.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 372-390., ISBN(печатно) 978-619-232-456-8 (T.1)1 / Линк
Overview of all publications