University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev PhD

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev PhD

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev PhD

506

kolevk@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 506: 11:00-13:00

Office hours for students

Thursday, Office 506: 13:30-15:30

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, ДМПР (Full-time)
Microeconomics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИБП (Full-time)
Microeconomics Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Microeconomics Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Microeconomics Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
TNC and FDI Year 3, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Public and Private Choice Year 4, ПА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-312 Lecture TNC and FDI 26, 44
13:30 15:00 2-320 Lecture Public and Private Choice 3
Wednesday
11:15 13:00 2-129 Seminar TNC and FDI 44
13:30 15:00 2-320 Seminar TNC and FDI 26
Thursday
10:15 13:00 223 Lecture Microeconomics 26, 27
Friday
08:15 10:00 H-212 Seminar Public and Private Choice 3
10:15 13:00 128 Lecture Microeconomics 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 300-318., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 170-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, 8 - 9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Д. А. Ценов" : Сборник с доклади : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 181-189., ISBN(печатно) 978-954-23-2067-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2068-5 / Линк
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 80 - 92., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160., ISBN(печатно) 978-619-241-044-5 / Линк
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Overview of all publications