University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova PhD

521

tatianai@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 521: 15:00-17:00

Thursday, Office 521: 13:30-15:30

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, АБ (Full-time)
Microeconomics Year 1, МИО (Full-time)
Microeconomics Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 H-101 Seminar Microeconomics 30
13:30 15:00 319 Seminar Microeconomics 32
Tuesday
13:30 15:00 127Г Seminar Microeconomics 31
Wednesday
08:15 10:00 232 Seminar Microeconomics 33
Thursday
10:15 13:00 316 Lecture Microeconomics 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда : Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София : ХТМУ - София, 2023, 299-306., ISBN(онлайн) 978-954-465-154-1 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна: Наука и икономика, 2022, 337-343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Доклад 2020
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Overview of all publications