University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov, PhD

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov, PhD

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov, PhD

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 401: 14:00-15:00

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/iai-jypj-ahy?pli=1&authuser=3, 15:00-16:00

Pending exam dates

03 Jun 2024, Office Тестов център, зала 56: 11:00-12:00

04 Jun 2024, Office Тестов център, зала 56: 11:00-12:00

Macroeconomics
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Macroeconomics 1 41 тест център онлайн 01.06.2024 09:00 - 11:00
Real Estate and Investments Macroeconomics 1 44 тест център онлайн 01.06.2024 11:00 - 13:00
International Tourism - in Russian Macroeconomics 1 40 1-56 05.06.2024 16:00 - 17:00
Marketing Macroeconomics 1 11 1-58 06.06.2024 09:00 - 10:00
Marketing Macroeconomics 1 12 1-58 06.06.2024 10:00 - 11:00
Industrial Business and Entrepreneurship Macroeconomics 1 14 1-58 06.06.2024 08:00 - 09:00
Logistics Macroeconomics 1 15 1-55 07.06.2024 16:00 - 17:00
Economics and Trade Macroeconomics 1 16 1-55 07.06.2024 14:00 - 15:00
Economics and Trade Macroeconomics 1 17 1-55 07.06.2024 15:00 - 16:00
Finance Macroeconomics 1 42 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Industrial Business and Entrepreneurship Macroeconomics 1 45 тест център онлайн 08.06.2024 11:00 - 13:00
Bank Management-OSOA Economics 5 52 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Finance and Innovations Economics 5 53 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Finance and Innovations Economics 5 54 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Corporate Business and Governance-OSOA Economics 5 55 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Logistics Management-OSOA Economics 5 56 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Agricultural Business-OSOA Economics 5 57 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Business Consulting-OSOA Economics 5 58 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Economics 5 59 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Advertising and Media Communications-OSOA Economics 5 60 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Marketing And Brand Management Economics 5 61 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Omnichannel Trade Business - DAHE Economics 5 63 тест център онлайн 12.06.2024 15:00 - 17:00
Economics and Trade Macroeconomics 1 43 тест център онлайн 15.06.2024 09:00 - 11:00
Tourism Macroeconomics 1 46 тест център онлайн 15.06.2024 11:00 - 13:00
Business Economics Macroeconomics 1 5 1-55 17.06.2024 14:00 - 15:00
Commodities Science and Customs Activity Macroeconomics 1 13 1-55 17.06.2024 13:00 - 14:00
Management Macroeconomics 1 1 1-55 18.06.2024 11:00 - 12:00
Management Macroeconomics 1 2 1-55 18.06.2024 13:00 - 14:00
Judicial Administration Macroeconomics 1 3 1-55 18.06.2024 12:00 - 13:00
Public Administration Macroeconomics 1 39 1-55 18.06.2024 12:00 - 13:00
Real Estate and Investments Macroeconomics 1 6 1-58 19.06.2024 12:00 - 13:00
Entrepreneurship and Investment Management Macroeconomics 1 7 1-58 19.06.2024 13:00 - 14:00
Business digital technologies Macroeconomics 1 8 1-58 19.06.2024 14:00 - 15:00
Digital Media and PR Macroeconomics 1 9 1-55 20.06.2024 11:00 - 12:00
Digital Media and PR Macroeconomics 1 10 1-55 20.06.2024 12:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 242., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 92, 161-190., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Доклад 2022
ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ИУ - Варна, 2022, 308-313., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, посветена на 85 г. от създаването на СА "Ценов" - Свищов, 8 - 9 ноември 2021 : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 174-181., ISSN(печатно) 978-954-23-2067-8 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 40-44., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-8 / Линк
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Учебно помагало 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
Overview of all publications