University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov PhD

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov PhD

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov PhD

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office к. 401; https://meet.google.com/iai-jypj-ahy?pli=1&authuser=3: 11:00-13:00

Pending exam dates

30 Mar 2023, Office Тестови център, зала 55: 12:00-13:00

25 Apr 2023, Office Тестови център, зала 58: 12:00-13:00

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, СА (Full-time)
Microeconomics Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Microeconomics Year 1, НИИ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ПИМ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ДТБ (Full-time)
Microeconomics Year 1, СМД (Full-time)
Microeconomics Year 1, СО (Full-time)
Microeconomics Year 1, СФ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ССиЗ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ПА (Full-time)
Microeconomics Year 1, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Microeconomics Year 1, СО (Distance learning)
Microeconomics Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Microeconomics Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Microeconomics Year 1, НИИ (Distance learning)
Microeconomics Year 1, ИБП (Distance learning)
Microeconomics Year 1, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
10:15 13:00 316 Lecture Microeconomics 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
15:15 18:00 H-210 Lecture Microeconomics 40
Thursday
10:15 13:00 122 Lecture Microeconomics 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
13:30 15:00 H-209 Seminar Microeconomics 40
2023-09-19 (Tuesday)
09:15 11:00 Е-1 Lecture Microeconomics 41, 42, 43, 44, 45, 46
2023-09-20 (Wednesday)
13:30 15:00 Е-1 Lecture Microeconomics 41, 42, 43, 44, 45, 46
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 92, 161-190., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Доклад 2022
ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ИУ - Варна, 2022, 308-313., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, посветена на 85 г. от създаването на СА "Ценов" - Свищов, 8 - 9 ноември 2021 : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 174-181., ISSN(печатно) 978-954-23-2067-8 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 40-44., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-8 / Линк
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Учебно помагало 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
Доклад 2016
Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 24 юни 2016 г., Варна : Наука и икономика, 2016, 338-344., ISSN(печатно) 978-954-21-0909-9 / Линк
Overview of all publications