University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov PhD

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov PhD

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov PhD

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office к. 401; https://meet.google.com/iai-jypj-ahy?pli=1&authuser=3: 13:30-15:30

Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, посветена на 85 г. от създаването на СА "Ценов" - Свищов, 8 - 9 ноември 2021 : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 174-181., ISSN(печатно) 978-954-23-2067-8 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 40-44., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-8 / Линк
Учебно помагало 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Доклад 2016
Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 24 юни 2016 г., Варна : Наука и икономика, 2016, 338-344., ISSN(печатно) 978-954-21-0909-9 / Линк
Учебно помагало 2016
2016, ., ISSN(печатно) 978-954-449-850-4
Монография 2016
Варна: Стено, 2016, 191.
Статия 2015
Икономически и социални алтернативи , 2015, № 1, с. 32 - 46.
Overview of all publications