University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Hristo Mavrov PhD

Assoc. Prof. Hristo Mavrov PhD

Assoc. Prof. Hristo Mavrov PhD

315Б

mavrov_h@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 315Б присъствен : 13:30-15:30

Office hours for students

Thursday, Office 315Б присъствен : 13:30-15:30

Pending exam dates

06 Apr 2023, Office зала H-201: 08:45-

20 Apr 2023, Office зала H-201: 08:45-

Subject Year and Programme
Economics Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Economics Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Economics Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Economics Year 5, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Economics Year 5, МО-ДНДО (Full-time)
Macroeconomics Year 1, ДТБ (Full-time)
Macroeconomics Year 1, СО (Full-time)
Macroeconomics Year 1, СФ (Full-time)
Macroeconomics Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Macroeconomics Year 1, ССиЗ (Full-time)
Macroeconomics Year 1, МИО (Full-time)
Macroeconomics Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Managerial Economics Year 5, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 323 Lecture Macroeconomics 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Tuesday
17:15 19:00 H-207 Seminar Managerial Economics 38
Wednesday
11:15 13:00 H-206 Lecture Managerial Economics 38
15:15 17:00 H-206 Lecture Economics 39, 40, 41, 61, 62
Thursday
10:15 13:00 316 Lecture Macroeconomics 28, 29, 30, 31, 32, 33
Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 149-157.
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 1, 401-411.
Статия 2020
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 2, 81 - 96.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 119 - 127.
Доклад 2020
Икономическите предизвикателства: държавата и пазарът : Пета научна конференция на катедра Икономикс, София : Изд. комплекс - УНСС , 2020, 13 - 22.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 176 - 184.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 657 - 669.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 180 - 188.
Overview of all publications