University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

211

daniela_georgieva@ue-varna.bg

CV

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Office hours

Monday, Office 211: 11:00-13:00

Office hours for students

Tuesday, Office 211: 13:30-15:30

Pending exam dates

25 Oct 2021, Office eLearn, meet.google.com/rus-izfc-fpi: 11:15-13:00

29 Nov 2021, Office eLearn, meet.google.com/rus-izfc-fpi: 11:15-13:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, СО (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ДМПР (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, НИИ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИБП (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ПА (Full-time)
Accounting Theory Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ПИМ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, АБ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СА (Full-time)
Accounting Theory Year 5, КЕС-ДНДО (Part-time)
Accounting Theory Year 5, МТБ-ДНДО (Part-time)
Accounting Theory Year 5, МТБ-СПН (Part-time)
Accounting Theory Year 5, СПНС-ДНДО (Part-time)
Accounting Theory Year 5, УП-ДНДО (Part-time)
Accounting Theory Year 5, СК-ДНДО (Part-time)
Accounting of Budget Enterprises Year 4, СО (Full-time)
Master Degree Seminar Year 6, СК-СПН (Part-time)
Master Degree Seminar Year 6, СК-ДНДО (Part-time)
Academic Research Year 1, СО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-03 (Thursday)
15:15 18:00 Е-317 Lecture Academic Research 38
2022-02-02 (Wednesday)
15:00 17:46 Е-101 Lecture Accounting Theory 49, 50, 51, 52, 53, 54
2022-02-04 (Friday)
10:30 13:16 Е-319 Lecture Accounting Theory 49, 50, 51, 52, 53, 54
2022-02-05 (Saturday)
13:30 16:16 Е-311 Lecture Accounting Theory 49, 50, 51, 52, 53, 54
2022-02-06 (Sunday)
09:00 11:08 Е-221 Lecture Accounting Theory 49, 50, 51, 52, 53, 54
2022-02-07 (Monday)
09:00 11:08 305 Seminar Master Degree Seminar 56, 57
2022-02-08 (Tuesday)
09:00 12:38 312 Seminar Master Degree Seminar 56, 57
2022-02-09 (Wednesday)
12:38 14:46 302 Seminar Master Degree Seminar 56, 57
2022-02-11 (Friday)
12:00 14:46 447 Seminar Master Degree Seminar 56, 57
Type Year Publication
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 224-246 .
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Overview of all publications