University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov, PhD

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov, PhD

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov, PhD

443

svetstefanov@ue-varna.bg

CV

линк за провеждане на консултации
https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Wednesday, Office 443: 15:00-16:00

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/cft-uxrh-hof, 09:30-10:30

Pending exam dates

27 Mar 2024, Office Н-203: 15:15-17:00

24 Apr 2024, Office Н-203: 15:15-17:00

04 Jun 2024, Office Н-203: 14:00-15:30

Subject Year and Programme
Financial Control Year 3, СО (Full-time)
Organization of Accounting Year 2, СО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
13:30 15:00 316 Lecture Organization of Accounting 18, 19
Friday
11:15 13:00 2-220 Lecture Financial Control 18, 19
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Organization of Accounting 2 18 1-437 08.06.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Organization of Accounting 2 19 1-437 08.06.2024 13:00 - 15:00
Bank Management-OSOA Accounting Theory 5 52 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Finance and Innovations Accounting Theory 5 53 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Finance and Innovations Accounting Theory 5 54 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Corporate Business and Governance-OSOA Accounting Theory 5 55 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Logistics Management-OSOA Accounting Theory 5 56 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Agricultural Business-OSOA Accounting Theory 5 57 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Business Consulting-OSOA Accounting Theory 5 58 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Accounting Theory 5 59 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Advertising and Media Communications-OSOA Accounting Theory 5 60 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Marketing And Brand Management Accounting Theory 5 61 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Omnichannel Trade Business - DAHE Accounting Theory 5 63 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Audit Financial Control 3 18 1-437 20.06.2024 08:00 - 10:00
Accounting and Audit Financial Control 3 19 1-437 20.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
28.05.2024 15:00 - 17:00 1-221
29.05.2024 15:00 - 17:00 1-221
Date Hour Room Notes
03.06.2024 14:00 - 16:00 Н-203
04.06.2024 14:00 - 16:00 Н-203
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2023
Сборник доклади от научна конференция Управление на човешките ресурси, Наука и икономика Икономически университет-Варна, 2023, 7. / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 273-278., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 253-259., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 152-159., ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 окт. 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 85-88., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 136-143.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-132., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Overview of all publications