University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov PhD

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov PhD

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov PhD

443

svetstefanov@ue-varna.bg

CV

линк за провеждане на консултации
https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Wednesday, Office 443: 13:30-15:30

Pending exam dates

29 Mar 2023, Office 1-51: 15:15-17:00

26 Apr 2023, Office 1-51: 15:15-17:00

Subject Year and Programme
Financial Control Year 3, СО (Full-time)
Organization of Accounting Year 2, СО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
09:15 11:00 220 Lecture Financial Control 19, 20
11:15 13:00 511 Lecture Organization of Accounting 18, 19
Type Year Publication
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Доклад 2021
Счетоводство и дигиталзация : Сборник с научни доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 87-92.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 136-143.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-132., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 405-413.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 140-145.
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 2, 38-51.
Overview of all publications