University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

436

sdg@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office e-learn: 13:00-15:00

Office hours for students

Thursday, Office e-learn: 09:15-11:15

Pending exam dates

15 Mar 2022, Office ФС1,ФС2 e-learn https://meet.google.com/ypk-gmxp-uhf?pli=1: 13:30-15:30

12 Apr 2022, Office ФС1,ФС2 1-210: 13:30-15:30

14 Mar 2022, Office Одит e-learn: 16:00-18:00

18 Apr 2022, Office Одит 1-406: 16:00-18:00

Subject Year and Programme
Accounting Year 2, ИКН (Full-time)
Accounting Year 2, МУТ (Full-time)
Financial Accounting - Part I Year 2, СФ (Full-time)
Financial Accounting - Part I Year 3, СФ (Full-time)
Financial Accounting - Part II Year 3, СО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 18:00 Е–Н209 Lecture Accounting 36, 37, 38, 39
Tuesday
09:15 11:00 Е-305 Lecture Financial Accounting - Part I 21, 22
11:15 13:00 Е–323 Lecture Financial Accounting - Part II 22, 23, 24
Thursday
11:15 13:00 Е-Н210 Lecture Financial Accounting - Part I 25, 26
Type Year Publication
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 181 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Студия 2009
Годишник на ИУ - Варна, 81 , 2009, с. 243 - 285 .
Overview of all publications