University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

436

sdg@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 436: 09:15-11:15

Office hours for students

Tuesday, Office 436: 11:15-13:15

Pending exam dates

19 Oct 2022, Office ФС1,ФС2 1 - 221: 08:00-10:00

09 Nov 2022, Office ФС1,ФС2 1- 221: 08:00-10:00

21 Oct 2022, Office Одит 1-406: 09:15-11:15

25 Nov 2022, Office Одит 1-406: 09:15-11:15

Subject Year and Programme
Financial Accounting - Part I Year 3, СО (Full-time)
Financial Accounting - Part II Year 3, СФ (Full-time)
Financial Accounting - Part II Year 4, СФ (Full-time)
Financial Accounting Year 5, СК-СНУ (Part-time)
Financial Accounting Year 6, СК-ДНДО (Part-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 127В Lecture Financial Accounting - Part II 25, 26
13:30 15:00 127В Lecture Financial Accounting - Part I 19, 20
Tuesday
13:30 15:00 127В Lecture Financial Accounting - Part II 21, 22
2022-11-04 (Friday)
13:30 16:16 319 Lecture Financial Accounting 12, 49
2022-11-05 (Saturday)
09:00 11:46 H-214 Lecture Financial Accounting 12, 49
2022-11-07 (Monday)
08:08 11:08 223 Lecture Financial Accounting 12, 49
2022-11-08 (Tuesday)
08:08 10:16 319 Lecture Financial Accounting 12, 49
Type Year Publication
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [СХXIV], 2021, 7-75., ISSN(онлайн) 0861-8054, ISBN(печатно) 0861-8054 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, 181., ISBN(печатно) 978-954-21-0892-4
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Overview of all publications