University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Slavi Genov, PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov, PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov, PhD

436

sdg@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 436: 10:00-11:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/onw-thbh-osa, 15:15-16:15

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 433: 11:00-13:00

13 Mar 2024, Office 50: 10:15-12:00

10 Apr 2024, Office 433: 11:00-13:00

03 Apr 2024, Office 50: 10:15-12:00

Accounting
Financial Accounting - Part I
Financial Accounting - Part II
Audit
Financial Accounting for Finance Professionals
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Auditing Audit 5 11 1-50 11.05.2024 13:00 - 15:00
Accounting and Auditing- ESM Audit 5 12 1-50 11.05.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Auditing-OSOA Audit 6 43 1-50 11.05.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Auditing - SPF Audit 6 65 1-50 11.05.2024 11:00 - 13:00
Finance Financial Accounting for Finance Professionals 4 23 1-437 17.05.2024 13:00 - 15:00
Finance Financial Accounting for Finance Professionals 4 24 1-437 17.05.2024 15:00 - 17:00
Accounting and Auditing Audit 5 1 Н-201 21.05.2024 09:00 - 11:00
Accounting and Auditing- ESM Audit 5 2 Н-201 21.05.2024 09:00 - 11:00
Accounting and Auditing - SPF Audit 6 64 Н-201 21.05.2024 09:00 - 11:00
Mobile and web technologies Accounting 2 37 1-306 05.06.2024 10:00 - 12:00
Informatics and Computer Sciences Accounting 2 34 1-310 07.06.2024 09:00 - 11:00
Informatics and Computer Sciences Accounting 2 35 1-310 07.06.2024 09:00 - 11:00
Informatics and Computer Sciences Accounting 2 36 1-310 07.06.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Finance Financial Accounting - Part I 2 20 1-220 10.06.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Finance Financial Accounting - Part I 2 21 1-221 10.06.2024 13:00 - 15:00
Accounting and Audit Financial Accounting - Part II 3 18 1-433 14.06.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Financial Accounting - Part II 3 19 1-433 14.06.2024 12:00 - 14:00
Accounting and Audit Financial Accounting - Part II 3 38 eLearn 15.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2023
Иконимически изследвания, Иконимически изследвания, 32, 2023, 8, 28. / Scopus
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 160 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 82)., ISBN(печатно) 978-954-21-1135-1
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 187-198., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [СХXIV], 2021, 7-75., ISSN(онлайн) 0861-8054, ISBN(печатно) 0861-8054 / Линк
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, 181., ISBN(печатно) 978-954-21-0892-4
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Overview of all publications