Публична лекция на тема "Непосредствени приложения на някои математически методи в икономиката"

Публична лекция на тема "Непосредствени приложения на някои математически методи в икономиката"

Катедра „Статистика и приложна математика“

Ви кани на

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема „Непосредствени приложения на някои математически методи в икономиката“

с лектор доц.  д-р Радан Мирянов

20 ноември 2018 (вторник), 12:00 часа, зала 220