За студентите, които се интересуват от магистърските специалности на катедрата

Тук ще намерите презентация, която ще ви даде подробна информация за предлаганите магистърски специалности "Корпоративен бизнес и управление" и "Логистичен мениджмънт".

Презентация

                                                                                                                                                               От катедра "Индустриален бизнес"