За студенти ОКС "бакалавър" - дипломанти през поправителна държавна изпитна сесия - м. януари 2016 г.

За студенти ОКС "бакалавър" - дипломанти през поправителна държавна изпитна сесия - м. януари 2016 г.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия


Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2016 г. трябва да представят на 11 и 12 януари 2016 г. следните документи:

  1. В методичния кабинет на съответната специалност на инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за студенти ОКС "бакалавър") за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от Университетската книжарница)
- Обходен лист с подпис и печат от библиотеката
- Касов бон за платена такса 10.00 (десет) лева – внасят се в касата на ИУ - Варна, каб. 231, II етаж
- Две снимки формат 3,5/4,5 см. на гърба на снимките дипломантът написва Фак. №, специалност и трите си имена
- Плик (среден формат) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да се изпрати дипломата

  1. В  Сектор "Студенти" - каб. 214-216, ет. 2:

- Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност
- Студентска книжка

Сроковете за представяне на дипломните работи и редът за явяване се обявяват от съответните катедри (допълнителна информация в секция "Актуално" на водещата катедра).
 

Работното време на Сектор "Студенти"
8:00 – 16:30
Почивки:

10.15 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 14.45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:
 

Специалност

Кабинет

СК

Н-110

ФИНАНСИ

123 а

ИС, ИНС, БИ

Н-111

АИ, СЛ, ИИ

Н-107

ИТ

Н-106

СТОКОЗНАНИЕ

314 б

ТУРИЗЪМ, МИО

Н-108

МАРКЕТИНГ

317 в

МЕНИДЖМЪНТ

225 б

ИНФОРМАТИКА, БИС

317 б

СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ

Н-109