Семестриални такси

  1. За специалностите от професионално направление “Икономика”, “Туризъм” и “Администрация и управление”
Вид обучение Държавен прием Платено обучение
Редовно обучение 231.00 лв. 580.00 лв.
Задочно обучение 231.00 лв.
Дистанционно обучение 231.00 лв. 580.00 лв.


 

  1. За специалностите от професионално направление “Икономика” и “Туризъм” с преподаване на чужд език
Вид обучение Държавен прием Платено обучение
Редовно обучение 231.00 лв. 1000.00 лв.


 

  1. За специалностите от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
Вид обучение Държавен прием Платено обучение
Редовно обучение 450.00 лв. 1100.00 лв.


Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер и Специалност