Здравен център

Здравен център

Студентите на Икономически университет - Варна могат да получат първа помощ, както и подписване на основни медицински бележки от Д-р Транка Дяковска (GSM: 0882164799) между 08:00 - 16:30 ч. Кабинетът на Д-р Дяковска се намира на първия етаж в Спортния комплкс на университета