Дати за неположени изпити за летен семестър от учебната 2017/2018 г.

Преподавател Дата Ден Час Зала/кабинет
Проф.д-р Маргарита Бъчварова

13.03.2019г.

17.04.2019г.

сряда

сряда

14:00

14:00 

227

227

Доц.д-р Андрияна Андреева

26.03.2019г.

09.04.2019г.

вторник

вторник

10:00

10.00

110

110

Доц.д-р Галина Йолова

00.03.2019г.

00.04.2019г.

00:00

00:00

104
104
Гл.ас.д-р Диана Димитрова

00.03.2019г.

00.04.2019г.

00:00

00:00

508

508