Резултати от държавната сесия

Резултати от държавната сесия

21 юни (четвъртък

Защита на дипломни работи - Индустриален бизнес и предприемачество (бакалаври редовно)

10912

Биляна Симеонова

Мн. добър 4,50

101255

Пламена Ганчева Тихова

Мн. добър 5.00

103042

Иван Петров Здравков

103171

Октай Зикри Юсуф

Мн. добър 4,75

103729

Гергана Иванова Ганева

Отличен 6,00

103911

Юлия Мариянова Златева

Отличен 5,50

Дипломни работи - Индустриален бизнес и предприемачество (бакалаври дистанционно)

1

102890

Веселина Здравкова Кунева

Мн. добър 5,25

2

102926

Кристина Петкова Петкова

Отличен 5,75

3

104229

Здравко Иванов Николов

Отличен 6,00

4

104995

Юлиян Александров Захариев

Отличен 6,00

5

105072

Катя Михайлова Уикс

Мн. добър 5,25

6

105220

Ваня Тенева Гочева

Мн. добър 5.00

7

108339

Наталия Николаева Стоянова

Отличен 5,50

Магистърски тези - КБУ (магистри редовно и дистанционно)

111895

ПОЛИНА ДИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Отличен 6,00

111898

Диан Русев Бойнов

Отличен 6,00

112902

Михаела Велиславова Гаврилова

Мн. добър 5,25

113350

Екатерина Стоянова Иванова

Отличен 6,00

113779

Димитър Кирилов Божиков

Мн. добър 5,25