График за държавната сесия на студентите от "Логистика и "Логистичен мениджмънт"

График за явяване на държавна сесия за бакалаври “Логистика” и магистри “Логистичен мениджмънт” (редовно и дистанционно обучение)

Защити на дипломни работи  за бакалаври “Логистика” и магистри “Логистичен мениджмънт” (редовно и дистанционно обучение)

22 юни (петък) 8.30 ч. 220 зала

N

Фак. №

СИН

Име презиме фамилия

Заглавие

Научен ръководител

Рецензент

102987

3356

ВАЛЯ ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

Възможности за усъвършен­стване на снабдяването на Почивна база към Министерски съвет - Слънчев бряг

гл. ас. д-р Пламена Милушева

доц.д-р Донка Желязкова

103253

3416

ДАРИНА ИЛИЕВА ЛЕФЕДЖИЕВА

Възможности за развитие на складовата дейност във фирма "Еко Плод Варна"

гл. ас. д-р Пламена Милушева

доц.д-р Донка Желязкова

104276

3645

ДЕСИСЛАВА БОНЧЕВА ИЛИЕВА

Състояние и развитие на автомобилния транспорт и пътната инфраструктура в Република България

хон.доц.д-р Благо Благоев

Докт.Радостина Йорданова

104737

3753

АЛЕКСАНДРА ЯНКОВА ФИЛЕВА

Състояние и развитие на въздушния пътнически и товарен транспорт в България

доц.д-р Донка Желязкова

гл. ас. д-р Пламена Милушева

104918

ХРИСТО МИТКОВ МИТЕВ                           

Възможности за развитие на товарния железопътен транспорт в Република България

доц.д-р Силвия Благоева

хон.доц.д-р Благо Благоев

105000

3823

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

Анализ на дейността на фирма "Бон Марин"ООД

доц.д-р Силвия Благоева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

105653

3936

ДИМИТЪР НАСКОВ АТАНАСОВ

Проблеми на сухопътния транспорт в Република България

доц.д-р Донка Желязкова

Докт.Радостина Йорданова

105723

3958

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА КИХАЙОГЛО

Състояние и развитие на въздушния транспорт в Република България и Република Молдова

доц.д-р Донка Желязкова

доц.д-р Силвия Благоева

Магистърски тези - Логистичен мениджмънт  магистри  редовно и дистанционно

22 юни (петък) 13. 00  ч. 220 зала

Фак. №

Име презиме фамилия

Заглавие

Научен ръководител

Рецензент

111742

МЕРАЛ СЕЗГИН КАСЪМНАЛЪ

Проблеми в развитието на логистичните дейности в ТНК

хон.доц.д-р Благо Благоев

доц.д-р Силвия Благоева

111744

ЯНИТА КОНДОВА КОНДОВА

Анализ на дейността и перспективи за развитие на "Пристанище Бургас"ЕАД

хон.доц.д-р Благо Благоев

доц.д-р Донка Желязкова

111902

ГЮЛШЕН ИСМЕТОВА ШАБАНОВА

Усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с клиенти чрез внедряване на автоматизирана CRM система

хон.доц.д-р Благо Благоев

гл. ас. д-р Пламена Милушева

113383

ДИАНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

Развитие на транспортната система на Република България

хон.доц.д-р Благо Благоев

доц.д-р Донка Желязкова

113522

ПЛАМЕНА СИМЕОНОВА РАДЕВА

Проблеми на снабдяването на СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ ЕООД - гр. Варна

хон.доц.д-р Благо Благоев

гл. ас. д-р Пламена Милушева

113522

ПЛАМЕНА СИМЕОНОВА РАДЕВА

Проблеми на снабдяването на СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ ЕООД - гр. Варна

хон.доц.д-р Благо Благоев

гл. ас. д-р Пламена Милушева

114005

ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

Състояние и развитие на автомобилния товарен транспорт в България за периода 2009 - 2016 година

доц.д-р Донка Желязкова

хон.доц.д-р Благо Благоев

114100

ПЕТЯ ИЛИЕВА МИНЧЕВА

Възможности за усъвършенстване на дистрибуционната логистика на фирма "Кронос"АД

Доц.д-р Евгения Тонкова

хон.доц.д-р Благо Благоев

Магистърски тези - Логистичен мениджмънт  магистри  редовно и дистанционно

22 юни (петък) 13. 00  ч. 220 зала

Фак. №

Име презиме фамилия

Заглавие

Научен ръководител

Рецензент

1. 111742

МЕРАЛ СЕЗГИН КАСЪМНАЛЪ

Проблеми в развитието на логистичните дейности в ТНК

хон.доц.д-р Благо Благоев

доц.д-р Силвия Благоева

2. 111744

ЯНИТА КОНДОВА КОНДОВА

Анализ на дейността и перспективи за развитие на "Пристанище Бургас"ЕАД

хон.доц.д-р Благо Благоев

доц.д-р Донка Желязкова

3. 111902

ГЮЛШЕН ИСМЕТОВА ШАБАНОВА

Усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с клиенти чрез внедряване на автоматизирана CRM система

хон.доц.д-р Благо Благоев

гл. ас. д-р Пламена Милушева

4. 113383

ДИАНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

Развитие на транспортната система на Република България

хон.доц.д-р Благо Благоев

доц.д-р Донка Желязкова

5. 113522

ПЛАМЕНА СИМЕОНОВА РАДЕВА

Проблеми на снабдяването на СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ ЕООД - гр. Варна

хон.доц.д-р Благо Благоев

гл. ас. д-р Пламена Милушева

113522

ПЛАМЕНА СИМЕОНОВА РАДЕВА

Проблеми на снабдяването на СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ ЕООД - гр. Варна

хон.доц.д-р Благо Благоев

гл. ас. д-р Пламена Милушева

6. 114005

ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

Състояние и развитие на автомобилния товарен транспорт в България за периода 2009 - 2016 година

доц.д-р Донка Желязкова

хон.доц.д-р Благо Благоев

7.

114100

ПЕТЯ ИЛИЕВА МИНЧЕВА

Възможности за усъвършенстване на дистрибуционната логистика на фирма "Кронос"АД

Доц.д-р Евгения Тонкова

хон.доц.д-р Благо Благоев

Времето за защита на един човек е 20 мин. В рамките на тези 20 мин. се включват: презентация в рамките на 5-7 мин. на съдържанието на работата, отговор на въпросите от рецензията (същата ще бъде пратена на е-мейла), задаване на въпроси от комисията и отговор.

За защитата студентите носят на флашка презентацията на ДР, разработена на Power Point, която съдържа най-важните моменти от разработката и се изнася за 5 минути.

Защитата ще става по реда указан в списъка.

Резултатите от защитата за бакалаврите ще бъдат съобщени след приключване на защитата на тяхната защита – около 12.00 ч. и обявени в интернет в новините на страницата на катедрата, а за магистрите – около 16.00 ч.

Тест за бакалаври Логистика и магистри Логистичен мениджмънт (редовно и дистанционно обучение)

26  юни (понеделник ) 8.30 ч.  323 зала

бакалаври Логистика

32  бакалаври  по списък, който ще бъде обявен по-късно.

25 магистри (ред.+дист.) по списък, който ще бъде обявен по-късно.

За теста студентите носят студентска книжка и химикал. Тестът трае 3 часа.

За справки и допълнителна информация - 882 164 783.

Успех на всички студенти.