Национално състезание „Градове на бъдещето“

Национално състезание „Градове на бъдещето“

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, недостигът на ресурси, натовареният трафик - това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на „умни“ градове, в които тези проблеми остават в миналото?

За да отговорим на тези предизвикателства Катедра „Икономика и управление на строителството“ към Икономически университет-Варна организира Национално състезание „Градове на бъдещето“, насочено към ученици от гимназиален етап на обучение от всички училища в страната.

Участниците в състезанието могат да разработват проекти в някои от следните направления:

1. Устойчиво строителство и пасивни архитектурни похвати;

2. Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в урбанизираните територии;

3. Интегриран (устойчив) градски транспорт;

4. Екологични аспекти на градската среда.

Състезанието е разделено в два кръга:

I Кръг - изпращане на разработките по електронен път на e-mail gradove_2017@abv.bg  – срок – 15.11.2017г.

II Кръг - презентация на одобрените проекти в Икономически университет-Варна – 25.11.2017г.

Повече за състезанието и условията за участие може да намерите в официалния регламент.

Успех на всички младежи!