Окръжен съд - Варна Ви кани да участвате в традиционния ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 21 АПРИЛ, от 13 до 17 часа

Окръжен съд - Варна Ви кани да участвате в традиционния ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 21 АПРИЛ, от 13 до 17 часа

Окръжен съд - Варна Ви кани да участвате в традиционния ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 21 АПРИЛ, от 13 до 17 часа