Контакты

Ръководител отдел

Гл. ас. д-р Йордан Иванов

Office Кабинет: 218

Phone Phone +359 52830818Mobile Mobile +359 885676079

Email Email: jordan.ivanov@ue-varna.bg


Ръководител сектор

инж. Георги Петров

Office Кабинети: 214 – 216

Phone +359 52830801Mobile Mobile +359 886608460

Email Email: g.dobrev.petrov@ue-varna.bg


Инспектори

Деница Караджова

Специалности: СК (I, II, III и IV курс – РО и ЗО)

Office Кабинет: 215

Phone +359 52830802

Mobile Mobile +359 885616044

Email Email: dkaradzhova@ue-varna.bg

Женя Пейчинска

Специалности:

Office Кабинет: 215


Mobile Mobile +359 885616044

Email Email: jenny@ue-varna.bg

Галя Иванова

Специалности: Финанси (РО и ЗО),
Международен бизнес (с преподаване на английски език),
Международен туризъм (с преподаване на руски език)

Office Кабинет: 215

Phone +359 52830802

Mobile Mobile +359 885616044

Email Email: galya.ivanova@ue-varna.bg

Мария Анакиева

Специалности: ИС, ИНС, БИ

Office Кабинет: 216

Phone +359 52830803

Mobile Mobile +359 886626081

Email Email: m_anakieva@ue-varna.bg

Ана Костадинова

Специалности: ИТ, ИИ, ИБП (РО и ДО),
Стопанска логистика

Office Кабинет: 216

Phone +359 52830803

Mobile Mobile +359 886626081

Email Email: anna_fokova@ue-varna.bg

инж. Атанаска Минчева

Специалности: АБ (АИ), Информатика, СИ, АИ,
БИС, Стокознание

Office Кабинет: 216

Phone +359 52830804

Mobile Mobile +359 885626055

Email Email: atanaskamincheva@ue-varna.bg

Василка Бурджиева

Специалности: Мениджмънт,
Маркетинг

Office Кабинет: 214

Phone +359 52830805

Mobile Mobile +359 885626604

Email Email: upravlenie@ue-varna.bg

Даниела Косева

Специалности: МИО, Туризъм, Публична администрация

Office Кабинет: 214

Phone +359 52830805

Mobile Mobile +359 885626604

Email Email: daniela.koseva@ue-varna.bg 
Рабочее время
8:00 – 16:30
Перерывы 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45