Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител:
GSM: 0884699208
фикс.номер: 052-643362