Съвместна информационна среща-семинар на Икономически университет - Варна и Национална служба за съвети в земеделието ТОО гр.Варна

На 24 март 2017 г. в Икономически университет - Варна, зала 116 гр. от 09,30 ч. ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Икономически университет - Варна и НССЗ (Териториален областен офис - гр. Варна) на тема "Иновативни решения за устойчиво развитие на малките стопанства".

Водещи лектори на семинара ще бъдат доц. д-р Мария Станимирова и доц. д-р Таня Георгиева от катедра „Аграрна икономика“, които ще запознаят присъстващите с иновациите в земеделието - същност и видове, ще представят ролята на иновациите за устойчиво развитие на малките земеделски стопанства и ще дадат добри примери от практиката.

Експертите от Териториален областен офис гр. Варна на Националната служба за съвети в земеделието ще разяснят на участниците възможностите за подпомагане на земеделските стопани по ПРСР 2014-2020 г.