Среща на студентите от ИУ-Варна с адвокат Владимир Данев.

Предстояща среща на студентите от ИУ-Варна, изучаващи материя свързана с обществените поръчки с представител на юридическата практика адвокат Владимир Данев.