Сборници от научни конференции

Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката - Том 1 Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката - Том 2 Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката - Том 3
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката - Том 4 СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ
Сборник с доклади от 27-ма научна конференция
с международно участие - ноември 2012 г.
МАРКЕТИНГЪТ – РЕАЛНОСТ
И ПРОЕКЦИИ В БЪДЕЩЕТO
Сборник доклади от международна
научна конференция