Договор за сътрудничество между ИУ-Варна и Институт за държавата и правото при БАН

Ректорът на варненския Икономически университет проф. д-р Пламен Илиев и  проф. д-р Ирена Илиева – и. д. директор на Интитута за държавата и правото при БАН, официално подписаха договор за сътрудничество между двете институции на 17.06 2017 г. /събота/. Целта на партньорството е с активни усилия на академичната и  научната общност да бъдат предприети съвместни дейности, които да способстват за задълбочаване и развитие  на научните изследвания в областта на правото и икономиката. Договорът предвижда и провеждане на редица разнообразни съвместни научни прояви: конференции, симпозиуми, кръгли маси по актуални  правни и икономически  въпроси.

На официалната церемония по подписването на договора за сътрудничество между Икономически университет – Варна, и Института за държавата и правото присъстваха  представители на двете партниращи си институции: проф. д-р Стефка Наумова, доц. д-р Надежда Йонкова – зам.-директор на Института за държавата и правото, доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител катедра „Правни науки“ при ИУ - Варна, представители на академичната общност и юридическата практика – председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева, д-р Баки  Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, и др. Варненският Икономически университет имаше честта да посрещне като свой гост и проф. Силвен Пойо-Перуцето – член на Френската асоциация по сравнително право, извънреден съветник на Касационния съд на Франция, университетски професор. Участващите изразиха задоволство от активната научна позиция на университета и катедра „Правни науки“, от дръзновението и вдъхновението им за нови, интересни научни прояви и разработки.

По време на посещението ректорът на ИУ – Варна, проф. д-р Пламен Илиев запозна гостите с образователните и научните традиции, настоящата политика на университета и предстоящите инвестиционни намерения.  Присъстващите се насладиха на творбите, рисувани от двама световно признати български художници – монументалнитe живописни платна „Алегория на морето“ и „Алегория на брега“ на проф. Стоимен Стоилов в главното фоайе, новия му триптих „Лабиринти“, и картините на Никола Манев от богатата колекция на висшето учебно заведение.