Обучение на преподаватели за работа с eLearn

Обучение на преподаватели за работа с eLearn

Уважаеми колеги,

Центърът за електронно и дистанционно обучение при ИУ-Варна организира обучениe за преподавателите от университета, което ще бъде проведено на 22.11.2017 г. (сряда) от 10:00 до 11:30 часа в зала 322.

В програмата е включено запознаване със следните ресурси и дейности в платформата за електронно обучение eLearn:

  • Работа с личен профил и система за съобщения.
  • Промяна на ключ за самозаписване.
  • Качване на електронни учебни материали.
  • Използване на ресурси „задание“, „форум“, „чат“, „хипервръзка“, „страница“ и др.


За допълнителна информация:
Петър Петров
Зам.-директор ЦЕДО
Администратор eLearn
Тел.: 0882 164 570
E-mail: elearn@ue-varna.bg