Езикови курсове

І. ПРИСЪСТВЕНИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

Център за чужди езици към ИУ-Варна предлага през цялата година сертификатни езикови курсове, специализирани и общоезикови курсове при записване на достатъчно кандидати. Курсовете са платени и са предназначени за граждани, ученици и студенти, извън учебните планове. Занятията се провеждат в сградата на ИУ-Варна по график, максимално съобразен с възможностите на всички курсисти. Успешно завършилите получават удостоверение от ЦЧЕ при ИУ-Варна за завършен курс и ниво.

Сертификатни езикови курсове

 • Курс за подготовка за явяване на ibT TOEFL -  продължителност 60 учебни часа, цена - 280.00 лв.
 • Курс за подготовка за изпит по английски език IELTS – продължителност - 60 учебни часа, цена 280.00 лв.
 • Курс за подготовка за изпит по английски език  за професионални сертификати на Лондонска търговско-промишлена камара – продължителност - 60 учебни часа, цена 280.00 лв. За полагане на изпити виж информацията за сертификати

Специализирани езикови курсове

 • Курс по бизнес английски език – предлагат се курсове на различни нива (B1, B2, C1) с продължителност 60 часа – 280.00 лв.
 • Курс  по Бизнес презентации на английски език – продължителност – 30 учебни часа, цена 180.00 лв.
 • Курс по английски език за корабни брокери – продължителност – 60 учебни часа, цена 360.00 лв.

Общоезикови курсове

 • английски език – нива елементарно, малко нареднали и напреднали, 100 часа, 10 седмици, 350.00 лв.
 • немски, френски, руски език -  60 часа, 6 седмици, 240.00 лв.
 • норвежки език – първо и второ ниво - 100 часа, 10 седмици, 360.00 лв.
 • датски език – начинаещи - 100 часа, 10 седмици, 360.00 лв.
 • гръцки език, начинаещи – 60 часа, 10 седмици, 240.00 лв.
 • кандидатстудентски - английски, немски, френски и руски – 100 часа, 360.00 лв., за покриване на ниво В1 – предназначен за кандидатстуденти в ИУ-Варна за специалностите МИО и Туризъм. Успешно завършилите получават сертификат, който се признава при записване. Занятия в събота и неделя, по 5 часа на занятие
 • немски език за покриване на ниво С1 – 120 часа, 540.00 лв., 6 седмици, съвместно с фирма, предлагаща атрактивна работа
 • български език за чужденци - обучението се провежда от преподаватели в ИУ-Варна и се индивидуализира според потребностите на обучаемите. Минимален брой часове за един модул - 30 часа, 750.00 лв. без ДДС

ІІ. ОНЛАЙН ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

 • английски – нива А1, А2, В1, В2 – 120 часа, от които 20 присъствени, 400.00 лв с включен оригинален учебник за онлайн връзка
 • бизнес английски на ВВС – с ваучер

Тук Вижте График на стартиращите курсове

Всичко за Център за Чужди Езици (ЦЧЕ)Информация за Центъра за Чужди Езици (ЦЧЕ)


Банкова сметка на ИУ - Варна:
Сибанк ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00 – в лева
BIC: BUIBBGSF
BG 61 BUIB 9888 3429 2762 40 – в евро
Титуляр: Икономически университет,  Център за чужди езици
Основание: Такса за курс по............. език на .............. /име на курсиста/


За информация и контакти

Борис Абрашев

Кабинет: 315 Б
 

Мобилен тел. 0882 165161

Email: flc@ue-varna.bg ; b.abrashev@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
Център за чужди езици
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg