Второ класиране за общежития за уч. 2017/2018 г.

Второ класиране за общежития за уч. 2017/2018 г.

* Студентите от ИУ-Варна и Колеж по туризъм, кандидатствали на общо основание, могат да проверят дали са класирани ТУК

* Студенти предимствени групи могат да проверят дали са класирани ТУК

* Студенти класирани като резерви за общежитие ТУК

До 31.08.2017 г. - всички класирани за настаняване студенти, трябва да потвърдят чрез превод на депозит в размер на 100 лв. (студенти с ТЕЛК 70% и над 70%, студенти с двама неизвестни или починали родители и студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца лишени от родителска грижа,  плащат 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове".

Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Сметка на "Общежития и столове":

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 67 BUIB 9888 3144 1101 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ-Варна
На основание за плащане се изписва – Депозит /три имена на студента, факултетен №/

Класираните за настаняване студенти, могат да се настанят в общежитие съобразно:

Г Р А Ф И К
за настаняване на студенти за учебната 2017/2018 г.

 

4, 5, 7, 8 септември 2017 г.

Студенти, които са класирани и в момента, ползват общежитие, чуждестранни студенти, студенти приети за настаняване без класиране (предимствени групи).

11, 12, 13 септември 2017 г.

Студенти класирани за общежитие от I,II, III, IV и V курс.

14 и 15 септември 2017 г.

Студенти приети за настаняване от класирането обявено на 08.09.2017 г.

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1 офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница.

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят:

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки    
  4. Екземпляр от вносната бележка за платен депозит.  

Забележка: Всички класирани студенти за настаняване, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител в деня на настаняването в бл. 1, офис на "Общежития и столове".