Академично ръководство

Ректор

Проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Кабинет Кабинет: 206


Електронна поща Email: rector@ue-varna.bg


Заместник-ректор по учебна дейност и акредитация

доц. д-р Силвия Георгиева Благоева

Доц. д-р Силвия Георгиева Благоева

Кабинет Кабинет: 203

Телефон Тел. 052 643361Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164681

Електронна поща Email: s_blagoeva@ue-varna.bg


Заместник-ректор по финанси и проектна дейност

Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров

Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров

Кабинет Кабинет: 204

Телефон Тел. 052 643358Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699207

Електронна поща Email: bchaparov@ue-varna.bg


Заместник-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите

Проф. д-р Надя Енчева Костова

Проф. д-р Надя Енчева Костова

Кабинет Кабинет: 202

Телефон Тел. 052 643359Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699383

Електронна поща Email: n.kostova@ue-varna.bg


Заместник-ректор по интернационализация

Доц. д-р Радан Василев Мирянов

Доц. д-р Радан Василев Мирянов

Кабинет Кабинет: 201

Телефон Тел. 052 643363Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164640

Електронна поща Email: miryanov@ue-varna.bg


Главен секретар

Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов

Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов

Кабинет Кабинет: 213Електронна поща Email: s_stoyanov@ue-varna.bg


Помощник-ректор

Свилен Столаров

Свилен Симеонов Столаров

Кабинет Кабинет: 102
Телефон Тел. 052 830808

Електронна поща Email: pom.rector@ue-varna.bg


Сътрудник на ректора

Дарина Маркова

Дарина Маркова

Кабинет Кабинет: 207

Телефон Тел. 052 643360

Факс Факс 052 643365

Електронна поща Email: satrudnik@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: https://ue-varna.bg/