График за защита на дипломни работи 19 юни специалност "Икономика и търговия" и магистърски тези специалност "ГТБ"

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА”

Г Р А Ф И К

за провеждане на  защита на магистърски тези специалност "Глобален търговски бизнес" и дипломни работи специалност "Икономика и търговия"

19.06. 2018 г. ( сряда ) зала 316

Начало: 8,00 ч.

Държавна изпитна комисия / състав /

  1. Доц. д-р Виолета Димитрова – председател
  2. Проф. д-р Данчо Данчев
  3. Доц. д-р Христо Трайков
  4. Доц. д-р Цветнен Цветков
  5. Доц. д-р Донка Желязкова
  6. Доц. д-р Михал Стоянов

1 комисия

Доц. д-р Виолета Димитрова

Доц. д-р Донка Желязкова

Доц. д-р Христо Трайков

2 комисия

Проф. д-р Данчо Данчев

Доц. д-р Цветнен Цветков

Доц. д-р Михал Стоянов

За 1-ва комисия

Дипломанти:

За 2-ра комисия

Дипломанти:

1. 114362 Сергей Пиддубривний

1. 114068 Надежда Георгиева

2. 116900 Евгения Великова

2. 114487 Янита Стоилова

3. 116933 Елена Атанасова

3. 116166 Ейджан Самиева

4. 116934 Сияна Димитрова

4. 116843 Весела Янчева

5. 106298 Георги Стоименов

5. 116906 Фатме Юсеин

6. 106844 Десислава Илиева

6. 106140 Галина Генева

7. 107735 Яница Дудунска

7. 106174 Николай Митев

8. 107798 Кристиана Радкова

8. 106597 Янка Борисова

9. 108043 Милена Исмаил

9. 107124 Петко Енчев

10. 107189 Катя Стоянова

10. 107340 Сияна Йорданова

11. 108137 Жасмина Кръстева

11. 107695 Божидар Панайотов