Публична лекция на проф. Анна Саргсян на тема "Tax policy Micro and Macro models. Tax reforms in Armenia"

Публична лекция на проф. Анна Саргсян на тема "Tax policy Micro and Macro models. Tax reforms in Armenia"

Катедра „Обща икономическа теория“ и отдел „Международно сътрудничество“ към ИУ-Варна Ви канят на публична лекция на проф. Анна Саргсян на тема: „Tax policy Micro and Macro models. Tax reforms in Armenia”. Лекцията ще се проведе на 29 май от 13:00 ч. в зала 220.

Проф. Анна Саргсян е ръководител на катедра „Микроикономика и организация на фирмата“ към Арменски държавен икономически университет (ASUE), Ереван. Има множество публикации в сферата на икономическата политика, ръководител е на международни проекти, специализирала е в Мичиганския Университета, САЩ. Проф. Саргсян е гост-лектор на ИУ-Варна по програма ERASMUS+.