Олимпиада по "Маркетинг"- 2018г.

 Отлична подготовка демонстрираха участниците в олимпиадата по "Маркетинг"-  2018г.

Катедра "Маркетинг" предоставя специализирана програма за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалност "Маркетинг" и "Дигитални медии и ПР", както първата специалност с преподаване на английски език в Икономически университет - Варна – "Международен бизнес". И тази година, катедра "Маркетинг" организира състезание за ученици като част от националната университетска олимпиада.  На база предварително изготвени есета, до състезанието бяха допуснати шестима кандидати, които генерираха и представиха пред жури иновативни бизнес идеи за българския пазар. Журито изключително се затрудни при класирането на печелившите, поради атрактивността на изложените идеи. Катедра "Маркетинг"  поздравява всички участници за безкомпромисното представяне и им пожелава успешно професионално развитие.