Национална университетска олимпиада за ученици

Национална университетска олимпиада за ученици

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

10 ноември 2018, Официално откриване 9:30 часа, Аула


Уважаеми ученици и бъдещи кандидат-студенти,

Икономически университет – Варна с радост Ви приветства на страницата на Националната университетска олимпиада, която ще се проведе на 10-ти ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна.
Тази година нашият университет Ви предлага разнообразие от тематични области, в които можете да се изявите. Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност. Това е прекрасен начин да се докоснете и да достигнете по-бързо до желаното от вас икономическо образование в Икономически университет – Варна.
Повече информация за секциите и техните регламенти, можете да намерите в таблицата.

СЕКЦИИ

"Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж"      Покажи
"Градове на бъдещето"      Покажи
Икономика       Покажи
Информатика       Покажи
Маркетинг       Покажи
Мениджмънт       Покажи
"Правни, управленски и социални науки"       Покажи
"Счетоводство"       Покажи
"Търговията в XXI век – настояще и бъдеще"       Покажи
Финанси       Покажи
Български език и литература       Покажи
Руски език       Покажи
Английски език       Покажи
Немски език       Покажи
Френски език       Покажи

При участие в кандидатстудентски прием, признаването на резултата за оценка при кандидатстване за прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна се извършва, както следва:

  1. При резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00)
  2. При резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25)
  3. При резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50)
  4. При резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75)
  5. При резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00)

Заелите призови места в състезанието, при записване в ИУ – Варна (редовна форма на обучение) се освобождават от заплащането на: (1) две семестриални такси за класираните на първо място; (2) една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

За информация: 052 830 820

Национална университетска олимпиада за ученици