Проф. д-р Евгени Станимиров участва в кръгла маса "Неравенства и бедност в България" в резиденция "Бояна"

По покана на президента на Република България Румен Радев проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор "Учебна дейност и акредитация“ и ръководител катедра "Маркетинг" в Икономически университет – Варна  участва в кръгла маса на тема „Неравенства и бедност в България“. Форумът се проведе в резиденция “Бояна” в столицата на 10.10.2018 г. в два последователно обособени панела: (1) Икономически предпоставки за неравенствата и бедността в България; (2) Социални измерения на неравенствата и бедността в България.

Водещи български специалисти говориха по теми като: „Бюджетни структури и икономическа динамика“; „Инструменти за ограничаване на неравенствата пред бюджета“; „Политики срещу бедността“; „Анормални неравенства“ и др.
В хода на дискусиите проф. д-р Евгени Станимиров изложи своята теза за разслоението в нашето общество. По данни на Института за пазарна икономика въpxът нa "нepaвeнcтвoтo" пo oтнoшeниe нa дoxoдa oт paбoтнa зaплaтa нa едно лицe в нaй-гopния и нaй-дoлния дeцил e 17 – 18 пъти. Предложението на проф. Станимиров беше социалните и икономическите анализи в бъдеше да не се правят на окрупнена база, а да се търсят причинно-следствени връзки, които могат да обяснят въпроси като: (1) Дали образованието е обвързано с доходите и при какви условия? (2) Дали произходът (като принадлежност към социална класа и генофондът влияят на доходите? (3) Дали достъпът до иновации е силен прогнозен показател за по-високи доходи? и др. В противен случай изследванията нямат особена добавена стойност.

Проф. д-р Е. Станимиров коментира проекциите на дигитализацията и глобализацията върху процесите на трансфер на ноу-хау върху образованието и миграционните процеси. Поставен беше акцент върху притеснителните данни за високия относителен дял на функционално неграмотните деца на 15 г. в България (42% са те според международното проучване на PISA). Проф. Станимиров направи заключение, че функционално неграмотните хора днес са генератори на бедност утре.