Представители на ИУ – Варна участваха в Международен семинар по икономика в София

Семинар на тема „Китайската икономика и предизвикателствата пред световната икономика" се проведе на 8.10.2018 г. в Института за икономически изследвания към Българска академия на науките (БАН). В него участваха проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор на Икономически университет – Варна и доц. д-р Валентина Макни от катедра „Международни икономически отношения“.

Джан Дзюн (преподавател във FudanUniversity, London School of Economics, University of London, Harvard University, Yale University и др.) изнесе интересна лекция на тема „Как да разбираме съвременната трансформация на китайската икономика“. Беше поставен акцент върху процеса на нарастване на продуктивността на китайската икономика и усилията за “затваряне на несъответствието” между китайската и другите водещи икономики в Азия от 1978 г. насам. 

Директорът на Института за китайско-американски отношения Сун Гуойоу говори по темата: „Търговската война между САЩ и Китай и последиците от нея“.

Проф. д-р Евгени Станимиров се срещна с г-н Ян Дзианцун – политически съветник към посолството на Китайската народна република и с г-н Мао Йенчън – началник отдел “Образование” и трети секретар на посолството. Накратко бяха обсъдени възможности за сътрудничество с Икономически университет - Варна.