Защита на практическо обучение след трети курс 2018г. - поправителна сесия

Защитите на задължително практическо обучение след трети курс, поправителна сесия, ще се проведат на 12.10.2018г., както следва:

  • Студентите от спец. Маркетинг, гр.33  се явяват на защита при гл. ас. д-р Свилен Иванов на 12.10.2018г. от 15:00 часа в каб. 417.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 34 се явяват на защита при ас. Пламена Паламарова на 12.10.2018г. от 11:00 часа в каб. 408.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 35 се явяват на защита при гл.ас. д-д Ваня Кралева на 12.10.2018г. от 11:00 часа в каб. 403.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 36 се явяват на защита при гл. ас. д-р Дарина Павлова на 12.10.2018г. от 11:00 часа в каб. 408.
  • Студентите от спец. Международен бизнес, гр. 50 се явяват на защита при гл. ас. д-р Владимир Жечев на 12.10.2018г. от 11:00 часа в каб. 422.
  • Студентите от спец. Международен бизнес, гр. 51 се явяват на защита при  ас. Мария Георгиева на 12.10.2018г. от 11:00 часа в каб. 422.

            При възникнали въпроси, се обръщайте към отговорника за Вашата административна група, съответно: