Публична лекция на Мачи Чаплевски "Интернет употреба в полското общество"

Публична лекция на Мачи Чаплевски "Интернет употреба в полското общество"

Проф. Мачи Чаплевски преподава в Университета на Шчечин. Той ще даде публична лекция, която общваща следните теми:

  • Компанията и нейната среда в глобалното информационно общество
  • Концепции е-икономика, е-бизнес и е-търговия
  • Функциониране на е-бизнеса на полския пазар

Лекцията ще се проведе на 26 септември, 12:00 в стая 438 в основата сграда на Икономически университет - Варна.