Кръгла маса "IT Иновации във висшето образование"

Кръгла маса "IT Иновации във висшето образование"

Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ)
към Икономически университет – Варна

организира

КРЪГЛА МАСА

"IT Иновации във висшето образование 2018 -
Съвременни решения за автоматизацията на учебния процес
и административните дейности във висшите училища"

28 септември 2018 г., 09:30 ч., Конферентна зала 446 на ИУ-Варна

Поканени са представители на всички висши училища в България.
Събитието ще бъде открито от Ректора на ИУ-Варна - Проф. д-р Пламен Илиев.

Повече информация за програмата и участниците, можете да получите от следния линк: 

https://conference.ue-varna.bg/it_edu/