Практическо обучение „Фактори за успех в бизнеса - от знания към успех на практика“

Практическо обучение „Фактори за успех в бизнеса - от знания към успех на практика“

Уважаеми дами и господа, 

В периода 01.10.2018 г. – 04.10.2018 г., в Икономически университет - Варна ще се проведе практическо обучение на тема „Фактори за успех в бизнеса - от знания към успех на практика“.

Гост - лектор е д-р Виктор Дедич – международен консултант по маркетинг, сътрудник на Канцлера на Австрия (2000 – 2007 г.)  и лектор в Института за стимулиране на икономиката към Стопанската камара на Австрия. 

Целта на обучението е да се формират знания и умения за планиране и управление на успешен бизнес в динамична среда. Основни акценти - стратегическо планиране и управление, маркетинг, иновации, управление на човешки ресурси, мотивация, самоорганизация, взаимоотношения с клиенти и др.

Методът на обучение е интерактивен и включва теоретични основи, примери от практиката, дискусии и диалог, ролеви игри, анализи и др. Обучението се провежда на немски език. Обезпечен е професионален симултанен превод. Обучението ще завърши с изпит и връчване на Сертификат за участие.


ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО 


Обратна връзка от участници в пилотното издание на обучението, ноември 2017 г.


Участието се заявява с Регистрационна форма и заплащане на такса за участие. 


Tакса за участие с вкл. ДДС:

238 лв. при плащане на таксата в срок до 20 август 2018 г.

286 лв. при плащане на таксата от 21 август 2018 г. до изчерпване на местата;


Банкова сметка: 

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Икономически университет - Варна

Таксата можете да платите на място в Икономически университет – Варна, ет.1, в офиса на Банка ДСК. Като основание за превод, моля запишете "Участие в семинар "Фактори за успех, Окт. 2018 г."


За контакт:

Мирослава Иванова, miraivanova@ue-varna.bg, 0882164787 (всеки делничен ден от 8,00 ч. до 16,30 ч.)

Икономически университет - Варна, ет. 1, каб. 107


Галерия от пилотното издание на обучението, ноември 2017 г., Икономически университет - Варна: