Студентска научна сесия 2018 г.

Уважаеми студенти,
Ежегодно в Университета се провежда студентска научна конференция, където студентите от различни специалности и равнища на обучение демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават. Първият етап е по специалности, а вторият – в рамките на целия Университет.

Катедра „Маркетинг” организира своята ежегодната студентска научна сесия, която ще се проведе на:


ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 20 АПРИЛ 2018
ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 11:15 ЧАСА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: зала 2-310
С жури в състав :
1) доц.д-р Мария Кехайова-Стойчева - председател
2) гл.ас..д-р Свилен Иванов
3) гл.ас. д-р Боряна Грънчарова
4) ас. Виктория Станчева – Секретар

В сесията на катедрата могат да участват всички студенти, обучаващи се в специалности, администрирани от катедрата:
Бакалаври – спец. „Маркетинг” и „Международен бизнес” – англ. език;
Магистри – „Управление на продажбите и мърчандайзинг”, „Реклама и медийни комуникации”, „Корпоративен маркетинг”, „ Комуникации и бизнес развитие”.

В регламента е посочена необходимата информация за участие в студентската научна сесия 2018г.

Регламент

Заявка за участие