МОН събира номинации за годишните награди "Питагор"

МОН събира номинации за годишните награди "Питагор"

Министерството на образованието и науката ще връчи годишни награди „Питагор“ 2018 г. за съществен принос в развитито на науката за периода 2015 – 2017 г. включително, разпределени в следните категории:

1.1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
1.2. Голяма награда за млад учен;
1.3. Награда за утвърден учен в областта на:

  • природни и инженерни науки;
  • хуманитарни и социални науки;
  • здраве и медицински науки;

1.4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
1.5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
1.6. Награда за фирма с най-много инвестиции в НИРД;
1.7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Номинациите за носители на наградите за наука „Питагор“ в горепосочените категории трябва да се предложат в срок до 1.04.2018 г. Показателите за оценка ще бъдат публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg и се попълват от всеки кандидат в определената категория. Към документите на всеки номиниран трябва да се приложат на магнитен носител резюме на научното постижение, подробно CV на кандидата и снимка в паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Наука“
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
София 1000
За допълнителна информация:
дирекция „Наука“, Весела Василева – държ. експерт
тел. 02/9217646, ел. поща: vesela.vasileva@mon.bg